• MSB PARKİNQ SİSTEMİ
    Bu, nəzarət sisteminin əlavə edilməsi sayəsində insan təması və ya  müdaxiləsi olmadan nəqliyyat vasitələrinin nömrələrini oxuya bilən yüksək  etibarlı və dəqiq bir sistemdir.